کلیدواژه‌ها = ایران
ارزیابی سیاست های خاورمیانه ای ایالات متحده در منطقه خاورمیانه با تمرکز بر دولت بایدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

عباسعلی طالبی


تبیین چالش‌ها و فرصت‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و مصر

دوره 37، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 201-236

محمد اخباری؛ حمید زینلی؛ علی اصغر اسمعیل پورروشن


تاثیر همگرایی جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت ملی ایران

دوره 36، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 29-52

پریسا شاه محمدی؛ رضا خلیلی


حضور آلمان در برجام

دوره 34، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 131-170

مجید نیلی؛ مصطفی مالکی


قفقاز و چالش‌های افراط‌گرایی

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 33-52

محسن پاک آئین


ارزیابی محافل غربی از پیامدهای خاورمیانه‌ای برجام برای سیاست خارجی ایران

دوره 29، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 7-26

بهرام نوازنی؛ حاکم قاسمی؛ شهرام فرسائی


بازسازی تحولات جنوب غرب آسیا بر بنیاد رقابت‌های ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه

دوره 29، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 117-139

عطاء‌الله عبدی؛ سید محمدحسین حسینی؛ وحید صادقی