راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

  1. شرایط کلی

- مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده/ نویسندگان باشد.

- مقاله نباید در نشریة دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلّۀ دیگری فرستاده شود.

- پذیرش علمی مقاله پس از تأیید هیئت‌داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.

- چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه مجله است.

- مسئولیت مطالب و محتوای مقاله برعهدۀ نویسنده/ نویسندگان است.

- مقاله نباید از 15 صفحه بیشتر و از 25 صفحه کمتر باشد.  (بین7200-6500 واژه).

- نام کامل نویسنده/ نویسندگان، مرتبه علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رشته تحصیلی، رایانامه و شماره همراه و نشانی پستی نویسنده باید در صفحۀ جداگانه‌ای ضمیمه شود.

- ویراستار مجلّه در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

- ارسال مقاله تنها از طریق سامانۀ فصلنامه سیاست خارجی وزارت امور خارجه به نشانی http://fp.ipisjournals.ir امکان‌پذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینۀ «ورود به سامانه» در سامانه مذکور ثبت‌نام کنید).

- عناوین جدول­‌ها با ذکر شماره در بالا و تصاویر، نقشه‌ها، طرح‌ها و نمودارها با ذکر شماره (توضیحات و ذکر منبع) در زیر آورده شود.

  1. اجزای مقاله

- عنوان: عبارت از نام کلی مقاله است و باید گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.

مشخصات نویسنده: شاملِ نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبه علمی، رشتۀ تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، ایمیل و شماره همراه (این مشخصات در فایل اصلی مقاله قید نشود و در صفحه­‌ای مجزا فرستاده شود).

چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه­‌های محدود شامل بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته­‌های پژوهش (تعداد واژگان چکیده باید بین 250-200 واژه باشد).

واژگان کلیدی: شامل پنج تا هفت واژه تخصصی است که بسامد و اهمیت آن در متن مقاله بیش از سایر واژه‌هاست.

مقدمه: شامل طرح مسئله اصلی و هدف پژوهش است؛ در این بخش باید به‌اجمال، سوابق پژوهشی در حیطه مسئله مورد­نظر، روش بررسی و پرسش­‌های پژوهش مطرح شود.

پیکره اصلی: عبارت از متن اصلی مقاله، مبانی نظری، بحث و تحلیل، تقسیم‌بندی‌های محتوایی و... است.

نتیجه‌: شامل نتایج منطقی و مفید مقاله که برآمده از بحث اصلی مقاله است.

منابع و مآخذ: فهرست­نویسی ارجاعات مقاله بر مبنای شیوه‌نامۀ مجلّه.

چکیدۀ انگلیسی: چکیده انگلیسی باید عیناً ترجمه چکیده فارسی باشد و مانند سایر اجزا در فایل اصلی مقاله (انتهای مقاله) قرار گیرد.

 

  1. شیوۀ تنظیم متن

- مقاله باید بر صفحه کاغذ ­(A4)، با قلم  B Nazanin شماره 13 و فاصله بین خطوط یک و در محیط واژه‌‌پرداز  (word 2010) نوشته‌شده باشد. 

- ابتدای هر بند، با نیم سانتی­متر تورفتگی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان نباید تورفتگی داشته باشد.

- نقل‌قول‌های مستقیم بیش از پنج سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی­متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم نوشته شود.

- تلفظ اسامی لاتین و نام­‌های دشوار، در متن مقاله با حروف لاتین در مقابل آن‌ها و داخل پرانتز با فونت Times new roman شماره 10 نوشته شود.

- شمارۀ پانوشت‌­ها(زیرنویس‌ها) در هر صفحه از عدد یک شروع می‌شود و از افراط در دادن پا­نوشت اجتناب شود.

- در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آن‌ها قبل از منابع و مآخذ ذکر شود.

- کلیۀ مثال‌ها، نمودارها و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد.

- چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیه مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کرده‌­اند، در پانوشت به این مطلب اشاره شود.

- در نگارش کلمات دوبخشی مانند «ایران‌دوست» و کلمات حاوی پسوند و پیشوند مانند «می‌شود»، «کتاب‌ها» از نیم‌فاصله استفاده شود.

- نقطه پایانی جمله را پس از پرانتز حاوی ارجاع قرار دهید. 

- علائم دستوری مانند (نقطه، دونقطه، علامت سؤال، ویرگول، نقطه ویرگول، علامت تعجب و...) بدون فاصله با کلمه قبلی و یک فاصله با کلمه بعدی تایپ شود. 

 

  1. شیوه ارجاع به منابع

4-1. ارجاع داخل متن مقاله

-  نام خانوادگی نویسنده یا نام معروف، تاریخ نشر اثر: جلد/ صفحه یا صفحات (نیازی به نوشتن  «ج» برای جلد و «ص» برای شماره صفحات نیست). همچنین شماره صفحات از چپ به راست نوشته شوند و شماره جلد کتاب با علامت (/) بعد از عدد سمت راست قرار گیرد مثال: (ابوشامه، 1418: 4/294-293).

-  درصورتی‌که به دو یا چند اثر چاپ‌شده از یک نویسنده در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در منابع پایانی، با نوشتن «الف»، «ب» و... در کنار سال چاپ، آن‌ها را از هم متمایز کنید و سپس در منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ به همراه «الف»، «ب» یا... نوشته شود؛ برای مثال (زرین­کوب، 1368 الف: 26)

-  ارجاع به اسناد تاریخی: (نام آرشیو، عنوان سند، شماره سند: برگ)

-  نقل­‌قول مستقیم باید داخل گیومه قید شود و نشانی آن به ترتیب گفته‌شده، داخل پرانتز قرار گیرد.

 

4-2. ارجاع پایانی (منابع)

4-2-1. ارجاع به کتاب

ـ نام خانوادگی نویسنده یا نام معروف او، نام نویسنده، تاریخ نشر، نام کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحّح، محل نشر، نام نشر (بدون ذکر واژۀ «انتشارات»)،

- نام کتاب برجسته و بولد نوشته شود.

- در صورتی‌ که نویسنده منبع معلوم نباشد، نام اثر، جایگزین نام نویسنده می‌­شود.

 

4-2-2.  ارجاع به مقاله

ـ نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله مورد استفاده در داخل گیومه، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دوره، سال انتشار، شماره، شماره صفحات مقاله (بدون ذکر حرف «ص»).

 

4-2-3. ارجاع به پایان‌نامه

ـ نام ­خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان رساله، مقطع دفاع شده، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکدۀ محل تحصیل دانشجو، سال دفاع.

- نام رسالۀ دکتری برجسته و بولد نوشته می­‌شود و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد در گیومه قرار می‌گیرد.

 

4-2-4. ارجاع به نسخۀ خطّی و اسناد

ـ نسخه خطی:  نام معروف نویسنده، نام نویسنده، نام کتاب یا رسالۀ خطّی یا نسخۀ عکسی، شمارۀ نسخه، محل نگهداری.

- سند تاریخی: نام آرشیو، عنوان سند، شماره طبقه‌بندی.

- در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند، شمارۀ طبقه­‌بندی و دسترسی، نام آرشیو و برای میکروفیلم‌­ها افزون بر مشخصات کتاب، ذکر شمارۀ میکروفیلم و محل نگهداری ضروری است.

 

4-2-5. ارجاع به وبگاه‌های اینترنتی

ـ نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه)، نشانی الکترونیکی وبگاه، تاریخ درج مطلب در وبگاه.

 

  1. نکات دیگر درباره ارجاعات و منابع

- ارجاعات مندرج در مقاله،‌ باید مستند و مبتنی بر منابع باشد و از معتبرترین منابع استفاده شود.

- هرگاه از مراجعی، چندین چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادی،‌ اولی و مرجّح است.

- درباره آثار مفقود و نیز منسوب،‌ به منابعی که از آن‌ها یادکرده و یا توضیحی داده‌اند، ارجاع داده ­­شود.

- هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع به منابع، در پا­نوشت ذکر شود.

- از شماره­‌گذاری یا قراردادن خط تیره در آغاز مدخل­‌های فهرست منابع پرهیز شود.

- منابع مقاله به‌صورت الفبایی و بر اساسِ نام خانوادگی نویسنده تنظیم می‌­شود.

- منابعی که در پایان مقاله ذکر می­‌شود، باید همان منابعی باشد که در داخل متن استفاده‌شده است؛ ازاین‌رو، اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شود، امّا در متن بدان ارجاع داده نشده باشد، باید از منابع پایانی حذف شود.

- عنوان کتاب­‌ها و مقاله‌ها در منابع پایان مقاله به‌طور کامل ذکر شود.

- در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی و عربی در یک بخش می‌‌آید و سپس منابع انگلیسی، فرانسوی و... در بخشی جداگانه ذکر می‌‌شود.

- در فهرست منابع، فهرست مقالات و اسناد نباید از فهرست کتاب­‌ها جدا نوشته شود.

 

  1. علائم اختصاری

ش. : شمسی     

 ق. :  قمری   

ق.م: قبل از میلاد    

 م.: میلادی

د: دوره       

ش: شماره    

 فو: وفات  

همان­: منبع پیشین، همان منبع، همان جلد و همان صفحه