راهنمای نویسندگان

 • مقالات در محورهای مطالعاتی سیاست خارجی ایران؛ تحولات منطقه‌ای و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران؛ تحولات نظام بین‌الملل؛ مسئله تحریمها؛ تنش روسیه با غرب؛ تحولات امنیتی منطقه‌ای و جهانی؛ تحولات در عرصه انرژی بین‌المللی و تحولات مربوط به روسیه و چین بوده و قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد.
 • مقالات باید جنبه علمی و پژوهشی داشته و حاوی نکات جدید علمی و روزآمد باشد.
 • این نشریه جهت داوری و چاپ مقالات وجهی از نویسندگان دریافت نمی کند.
 • نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات و نشانی کامل پستی مؤلف همراه با شماره تلفن ذکر شود.
 • متن کامل مقاله حداکثر در 20 و حداقل در 15 صفحه همراه با چکیده آن به دو زبان فارسی و انگلیسی که در آن ساختار و نتیجه بحث و واژگان کلیدی ذکر شده باشد، به صورت تایپ‌شده در محیط World به نشانی http://fp.ipisjournals.ir ارسال شود.
 • معرفی کتب ارسالی از کتب جدید، همراه با نقد و ارزیابی و ذکر مشخصات کامل کتاب باشد.
 • منابع مورد استفاده در مقاله با الگوی زیر تدوین شود:

1. به صورت درون متنی با آوردن نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار منبع و شماره صفحه مورد استفاده از منبع و در صورت تعدد نوشته‌های یک نویسنده در یک سال، با افزودن الف و ب، با ذکر سال انتشار، همه در داخل پرانتز، و هر جا نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم پایان می‌پذیرد.

2. در پایان مقاله:

الف) همه کتاب‌های مورد اشاره در متن مقاله به‌طور کامل به ترتیب الفبایی نام‌خانوادگی نویسنده، نام ‌کوچک، سال‌انتشارکتاب در داخل پرانتز، عنوان کتاب، نام مترجم، شماره جلد، شماره چاپ، محل نشر، نام‌ ناشر.

ب) همه مقاله‌های منبع به‌طول کامل به ترتیب نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک، سال انتشار (در داخل پرانتز)، عنوان مقاله در داخل گیومه، نام مترجم، نام مجله، دوره یا سال، شماره مجله، صفحات منبع مورد استفاده.

 • معادل لاتین واژگان کلیدی و اسامی خاص در زیر صفحه آورده شود.
 • مقالات پس از تأیید دو نفر از اعضای هیأت تحریریه یا متخصصین موضوع مقاله براساس اولویت چاپ خواهد شد.
 • مقالات ارسالی عودت داده نخواهد شد و مجله مسئولیتی جهت پاسخگویی در مورد مقالات چاپ‌نشده ندارد.
 • فصلنامه در ویرایش، تلخیص و تغییر عناوین مقالات پذیرفته‌شده آزاد است.
 • مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه نیست.
 • ·      نقل مطالب با ذکر منبع جایز است.