دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در مهر ماه 1362 تأسیس شده است. هدف اصلی از تأسیس این دفتر، تحقیق و مطالعه در مورد مسائلی است که به نحوی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد. دفتر در اجرای این هدف، وظیفه خود می‌داند تا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حقوقی، فرهنگی و آنچه در حال حاضر روابط بین‌الملل و مباحث راهبردی خوانده می‌شود، به پژوهش و بررسی بپردازد.

در باب فصل‌نامه سیاست خارجی:

 الف. این مجله بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم در سال 1400 حائز رتبه علمی است.

 ب. بر اساس آیین نامه ابلاغی کمیسیون نشریات، مورخ اردیبهشت 1398(ماده 6) سیاست‌های زیر در این مجله اعمال می‌شود:

 1. عنوان نشریه، "فصل‌نامه سیاست خارجی" است.

 2. حوزه تخصصی مجله سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است.

 3. در این نشریه علمی، پس از پذیرش مقاله، نوع مقاله (پزوهشی، ترویجی، مروری، و موارد دیگر) در صفحه اول هر مقاله درج می شود(ماده2، بند6 آیین نامه).

 4. نظام داوری مجله چنین  است:

 4-1.  داوری اولیه در مورد همه مقالات، توسط  سردبیر و نیز هیئت تحریریه انجام می شود.

 4-2.  هر مقاله حداقل  توسط دو داور ارزیابی می گردد.

 4-3.   در هنگام داوری رتبه علمی هر مقاله (علمی، ترویجی، مروری) تعیین و همراه نتایج داوری به نویسنده مقاله اعلام می‌شود.

 4-4. نویسنده محترم موظف است که اصلاحات مورد نظر را در متن مقاله اعمال و گزارش مکتوب  آن را برای طرح در هیئت تحریریه  فصل‌نامه ارسال نماید. 

4-5 فرم‌های ضروری هنگام ارسال مقاله:

فرم تعهد نویسندگان و عدم تعارض منافع  به صورت دستی تکمیل، امضاء و از طریق سامانه با مقاله ارسال شود. هر نویسنده مسئول مقاله با امضای فرم تعهد و تعارض منافع که به مجله می‌سپارد، مسئولیت اعتبار و عدم مشابهت متن مقاله با متون منتشر شده یا نشده را می‌پذیرد. از این‌ جهت هر گونه پاسخ‌گویی در این زمینه برعهده نویسنده مقاله خواهد بود. 

4-6 نویسندگان موظف به رعایت دستورالعمل ویراستاری ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند.

تذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است که مقالات خود را فقط از طریق صفحه شخصی خود به سامانه  فصلنامه ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند، زیرا دفتر فصلنامه در مقابل اطلاعاتی که از طریق سامانه نشریه ارسال نگردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

نویسندگان محترم موظف هستند گواهی مشابهت‌یاب تأیید شده  توسط یکی از سامانه‌های مشابه‌یابی را به هنگام بارگذاری مقاله ارائه نمایند.

فصل‌نامه سیاست خارجی به منظور صیانت از حقوق مالکیت فکری نویسندگان از مشابهت‌یاب همیاب استفاده می‌کند.

پردازش، داوری و انتشار مقاله رایگان است. 

مشخصات نشریه

محل چاپ: ایران - تهران

ناشر: مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه 

سال شروع انتشار: 1362

حوزۀ تخصصی: سیاست خارجی و روابط بین‌الملل

اعتبار مجله: علمی‌

زبان مجله: فارسی

نوبت انتشار:  فصل‌نامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ ناشناس الکترونیک 

زمان داوری: یک تا دو ماه

درصد پذیرش مقالات: 35%

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی 

 

 

شماره جاری: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 148، اسفند 1402، صفحه 1-240 

پیشران های سیاسی و امنیتی نظام بین الملل تا سال 2030 و سناریوهای پیش روی ایران

صفحه 5-38

سید جلال دهقانی فیروز آبادی؛ سیدرضا موسوی نیا؛ فیروزه رادفر