دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی در مهرماه 1362 تأسیس شده است. هدف اصلی از تأسیس این دفتر، تحقیق و مطالعه در مورد مسائلی است که به نحوی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد. دفتر در اجرای این هدف، وظیفه خود می‌داند تا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حقوقی، فرهنگی و آنچه در حال حاضر روابط بین‌الملل و مباحث راهبردی خوانده می‌شود، به پژوهش و بررسی پردازد.

دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی در جهت انجام وظایف خود، دارای مراکز مطالعاتی متعددی است که هر یک در حوزه جغرافیایی یا موضوعی خاص به امر پژوهش مشغول هستند. نتایج طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی انجام‌شده در دفتر، برحسب مورد، به صورت گزارش، مقاله و یا کتاب آماده شده و به شکلی شایسته در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد. همچنین، دفتر مطالعات به صورت مستمر اقدام به برگزاری همایش‌هایی در زمینه موضوعات مختلف بین‌المللی می‌نماید تا به این وسیله محققان کشور بتوانند بخشی از نتایج طرح‌های پژوهشی خود را در معرض قضاوت و بحث و نقد عموم قرار داده و نیز باب مباحثه و تبادل آرای معقول در زمینه سیاست خارجی همواره مفتوح نگاه داشته ‌شود. متن سخنرانی‌ها و مباحث هر همایش به چاپ رسیده، با عنوان گزارش همایش در اختیار عموم قرار داده می‌شود. علاقمندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی دفتر مطالعات به نشانی www.ipis.ir مراجعه نمایند.

تذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است، مقالات خود را فقط از طریق صفحه شخصی خود به سامانه فصلنامه ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند. زیرا دفتر فصلنامه در مقابل اطلاعاتی که از طریق سامانه نشریه ارسال نگردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

فصلنامه سیاست خارجی به منظور صیانت از حقوق مالکیت فکری نویسندگان از مشابهت‌یاب شرکت سیناوب استفاده می‌کند.

پردازش، داوری و انتشار مقاله رایگان می‌باشد. 

 

 

شماره جاری: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 35، اسفند 1400، صفحه 5-174 

5. جنبش های اجتماعی نوین: مطالعۀ موردی جنبش های زیست محیطی نوظهور

صفحه 125-154

پروانه عزیزی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ محمد ابوالفتحی