تحول استراتژیهای نهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

استراتژی­ های نهادی در سیاست خارجی کشورها تابعی از رویکرد دولت­ ها به مناسبات بین­ المللی به­ ویژه با قدرت­ های بزرگ است. کشورها با هدف انزواسازی یا اجماع سازی، ابتکارهای نهادی را در سیاست خارجی خود پی­ریزی می ­کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال­های گذشته دو گونه متفاوت از استراتژی­های نهادی را در سیاست خارجی خود دنبال کرده است. مقاله حاضر، با طرح این پرسش که استراتژی­ های نهادی در سیاست خارجی ایران از چه عوامل و زمینه­ های پیروی می­ کند، به بحث و بررسی در این رابطه می­ پردازد. کاربست روش مطالعه موردی در نگاشت مقاله دستاوردهای قابل توجهی را به همراه آورد. با توجه به روش مذکور، محدوده پژوهش صرفا شامل نهادهای اکو، اوپک و اوپک گازی به ­عنوان نمونه های از موازنه نهادی ایران و بریکس، شانگهای و اتحّادیه اوراسیا به عنوان نمونه­ های از هم­سویی نهادی می­ شود. یافته ­های تحقیق نشان می ­دهد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران با تأسیس نهادهای دسته اول تلاش کرد تا استراتژی موازنه نهادی را در سیاست خارجی خود برجسته سازد، اما از یک سو ساختار نظام بین­ الملل و از سوی دیگر وابستگی اقتصادی سبب شد تا ایران در کشاکش این نیروها، روی به استراتژی هم­سویی نهادی آورد. لذا عضویت در نهادهای دسته دوم در سال­ های اخیر توانست به میزان بالایی، ایران را از پیگیری موازنه ­سازی نهادی بی‌نیاز کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات