ارزیابی سیاست های خاورمیانه ای ایالات متحده در منطقه خاورمیانه با تمرکز بر دولت بایدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد، سوادکوه، ایران

چکیده

جوبایدن قبل و بعد از انتخابات یکی از اولویت های اساسی سیاست خارجی خود را تدوین و تغییر سیاست خارجی در قبال خاورمیانه اعلام کرده است.این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با هدف ارزیابی اهمیت سیاست خارجی بایدن، چگونگی کمک مجدد آمریکا به تعامل جهانی در پرداختن به مسائل خلیج فارس و تعیین اولویت ها در این منطقه به طرح این سوال پرداخت که در سیاست خارجی بایدن، خاورمیانه چه جایگاهی داشته و چه تفاوتی هایی با سلف خود در برخورد با متحدان سنتی خود در منطقه داشته و موانع سیاست وی در خاورمیانه چه بوده است؟ به نظر می رسد بایدن در سیاست های اعلامی خود تلاش کرد امریکا نقش فعال تر و حضور پررنگ تری در سطح منطقه‌ای ایفا کند و بر عکس سلف خود تمایل کمتری به دنبال کردن اقدامات یکجانبه یا استفاده از زور برای مقابله با چالش های سیاست خارجی داشته است.یافته ها نشان می دهد سیاست خارجی بایدن همزمان دو هدف را با توجه به شرایط و اقتضائات منطقه دنبال می نماید. از یک طرف همکاری با متحدان سنتی را برای تضمین ثبات منطقه ای در اولویت قرار داد و از طرف دیگر بایدن دریافت که تنها با استفاده از قدرت نرم و همکاری متحدان منطقه‌ای، ایالات متحده قادر خواهد بود تا ابتکارات متعدد مورد نیاز برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی مورد انتظارکشورهای عرب خلیج فارس و در عین حال پیشبرد حقوق بشر را دنبال کند، در نهایت سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه با موانع عراق، ایران، یمن و محور مقاومت روبرو می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات