از گفتمان انقلاب اسلامی تا گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از پیامدهای مهم انقلاب اسلامی و شاید یکی از چشمگیرترین تحولاتی که دوران پساانقلاب را از دوران پیش از آن متمایز می­کند سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. برخی حتی ممکن است تا جایی پیش روند که بگویند سیاست خارجی یکی از ارکان مهم هویت­بخش جمهوری اسلامی است و بر همین اساس، شاید بتوان آن را به درستی از کانون‌های مهم مطالعات پساانقلابی قرار داد. این مقاله تلاشی است در جهت فهم تأثیر تکوینی انقلاب اسلامی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی. با استفاده از شکل ساده­شده و محدودی از رویکرد تحلیل گفتمان، این تأثیر در چارچوب دال­های اصلی استقلال، مقاومت، و عدالت و نیز دگرسازی­های شکل­گرفته در فرایند انقلابی نشان داده می­شود. 

کلیدواژه‌ها