خلیج فارس بین استراتژی ایندوپاسیفیک ایالات متحده و ابتکار کمربندو راه چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش اموخته دکتری مطالعات بین الملل، دانشگاه جواهر لعل نهرو

چکیده

در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روشی تحلیلی-تبیینی به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه خلیج فارس در بازی بزرگ بین دو استراتژی ایندو-پاسیفیک آمریکا و ابتکار کمربند و جاده چین چیست؟ فرضیه تحقیق این است که تلاش‌های آمریکا و چین برای ترسیم نظم منطقه­ ای جدید که در قالب دو استراتژی ایندو- پاسیفیک و کمربند- راه متجلی شده است، زیرمنطقه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در نتیجه، کشورهای حوزه خلیج فارس که از چتر امنیتی آمریکا برای توسعه روابط تجاری با قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله چین و هند استفاده کرده‌اند، در صورت تشدید رقابت بین این دو استراتژی و ایجاد کمشکش، چیزهای زیادی برای به دست آوردن یا باختن دارند. یافته­ های تحقیق هم­چنین نشان می­ دهد که این معضل کشورهای حاشیه خلیج فارس را به بازی با حاصل جمع صفر تشویق می ­کند و باعث تشدید توازن قوا می­شود که پیامدهای منفی بر امنیت منطقه ­ای دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات