کاربست الگو های مدیریت بحران در روابط منازعه آلود ایران و عربستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل

چکیده

این مقاله بدنبال کاربرد الگو­های مدیریت ­بحران در سازمان‌دهی نظم پایدار منطقه‌ای میان ایران و عربستان بعد از تحولات 2011 بهارعربی، به منظور شناخت ریشه‌ها و علل ظهور این بحران‌­ها از یک‌سو، و همچنین شناسایی راه‌های مدیریتی و تصمیم­سازی در مواجهه با آن‌ها از سوی دیگر است؛ چرا که در جریان این تحولات تهران و ریاض گرفتار چرخه‌ای مستمر از رقابت‌ها و منازعات در محیط امنیتی خاورمیانه شده‌اند. بگونه‌ای که این راهبردهای متضاد باعث شده تا مدیریت­بحران‌های منطقه عموماً تحت تأثیر الگوهای رفتاری آن­ها از روند نامطلوبی برخوردار باشد. بنابراین تجزیه و تحلیل سیاست­های مدیریتی این دو کشور، ضمن آنکه فهم جامع‌تری را از محیط بحران فراهم می‌سازد، می‌تواند در جلوگیری از بروز بحران‌ها و به حداقل رساندن آثار منفی­، آن­ها را در مدیریت این منازعات یاری رساند. در این زمینه سعی بر آن است تا با شناخت موانع موجود در پیگیری سیاست­های منطقه­ای ایران و عربستان، خواننده به درک مناسبی از دستور کار امنیتی دو کشور واصل شود. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که بدلیل نوع ویژگی‌های ساختاری حاکم بر روابط تهران- ریاض در منطقه، و شکل­گیری الگوی توازن ­قوای نامتقارن در جریان تحولات بیداری اسلامی، الگوهای مدیریت بحران­ در روابط آن­ها  منجر به شکل گیری یک نظم امنیتی نشده است.

کلیدواژه‌ها