تاثیر همگرایی جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین المللی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

2 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

چکیده

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موجب حضور تدریجی رژیم اسرائیل در منطقه قفقاز، به‌ویژه جمهوری آذربایجان شده است. این کشور، با استقبال از برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم اسرائیل، آن را به­عنوان دروازه ورود به غرب و ایالات متحده آمریکا قلمداد می‌نماید. این رژیم نیز تلاش دارد با نفوذ بیشتر در جمهوری آذربایجان، نگرانی‌های امنیتی خود را به جدار مرزهای ایران منتقل نموده و با استفاده از ایجاد پایگاه‌هایی در مرزهای ایران، آسیب‌پذیری این کشور را افزایش داده و به همان نسبت دغدغه‌های امنیتی خود را در قبال ایران کاهش دهد. در واقع، ماهیت روابط رژیم اسرائیل با جمهوری آذربایجان باید فراتر از دشمنی ایدئولوژیک و سیاسی با ایران و در جهت درک توازن قوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که هم­گرایی جمهوری آذربایجان و رژیم اسرائیل چه تأثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ در همین راستا اطلاعات و داده‌ها با بهره‌گیری از مقالات، اسناد و منابع کتابخانه‌ای جمع‏آوری شده و با توصیف و تحلیل آنها با روش تحلیل تاریخی و استنباط منطقی این نتیجه حاصل شده است که هم­گرایی جمهوری آذربایجان و رژیم اسرائیل سبب افزایش نفوذ و حضور تل‌آویو در محیط پیرامونی امنیتی ایران شده و تهدیدات مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی و ... را  در قالب ترویج فرهنگ غربی، تفکرات ضداسلامی، ضد شیعی و سکولار، جلوگیری از مشارکت ایران در تحولات کشورهای خاورمیانه و عدم مشروعیت نفوذ ایران در منطقه خلیج فارس علیه این کشور ایجاد کرده است.
 
 
.

کلیدواژه‌ها

موضوعات