کلیدواژه‌ها = ایران
تبیین چالش‌ها و فرصت‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و مصر

دوره 37، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 201-236

محمد اخباری؛ حمید زینلی؛ علی اصغر اسمعیل پورروشن


تاثیر همگرایی جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت ملی ایران

دوره 36، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 29-52

پریسا شاه محمدی؛ رضا خلیلی


حضور آلمان در برجام

دوره 34، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 131-170

مجید نیلی؛ مصطفی مالکی


قفقاز و چالش‌های افراط‌گرایی

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 33-52

محسن پاک آئین


ارزیابی محافل غربی از پیامدهای خاورمیانه‌ای برجام برای سیاست خارجی ایران

دوره 29، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 7-26

بهرام نوازنی؛ حاکم قاسمی؛ شهرام فرسائی


بازسازی تحولات جنوب غرب آسیا بر بنیاد رقابت‌های ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه

دوره 29، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 117-139

عطاء‌الله عبدی؛ سید محمدحسین حسینی؛ وحید صادقی