کلیدواژه‌ها = چین
وابستگی متقابل پیچیده: چارچوبی برای تحلیل روابط هند و ایالات متحده

دوره 36، شماره 3، آذر 1401، صفحه 203-229

مهدی محمدنیا؛ عبدالمجید سیفی


آسیا- پاسفیک در قرن 21: فرصتها و چالشها

دوره 36، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 75-108

رویا خضری


دولت بایدن و سیاست مهار خیزش قدرت چین در حوزه اقیانوس هند- آرام

دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 27-54

محسن کشوریان آزاد؛ سید سعید میرترابی


رقابت های اقتصادی چین و ژاپن، فرصت های اقتصادی پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران

دوره 35، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 3-29

حسین پوراحمدی میبدی؛ نعمت پهلوانی


چندجانبه گرایی بر اساس مدل اجماع پکن؛ راهبرد چین در منطقه آسیای شرقی

دوره 33، شماره 3، مهر 1398، صفحه 135-152

شاهین جوزانی کهن؛ شایان جوزانی کهن


روابط اتحادیه اروپا با چین در دوران ترامپ

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 131-152

رویا خضری


روابط هند و چین: از همکاری اقتصادی تا رقابت استراتژیک

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 163-196

اسدالله کاوه؛ طاهره محمدی