کلیدواژه‌ها = چین
بررسی «دیگری» در سیاست خارجی چین با تاکید بر اسناد امنیت ملی این کشور (۲۰۲۲-۲۰۱۴)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

الهام رسولی ثانی آبادی؛ زهره اعرابی


جایگاه اقلیم کردستان در سیاست خارجی چین نسبت به عراق

دوره 37، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 183-204

مبارکه صداقتی؛ محسن کشوریان آزاد


وابستگی متقابل پیچیده: چارچوبی برای تحلیل روابط هند و ایالات متحده

دوره 36، شماره 3، آذر 1401، صفحه 203-229

مهدی محمدنیا؛ عبدالمجید سیفی


آسیا- پاسفیک در قرن 21: فرصتها و چالشها

دوره 36، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 75-108

رویا خضری


دولت بایدن و سیاست مهار خیزش قدرت چین در حوزه اقیانوس هند- آرام

دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 27-54

محسن کشوریان آزاد؛ سید سعید میرترابی


رقابت های اقتصادی چین و ژاپن، فرصت های اقتصادی پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران

دوره 35، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 3-29

حسین پوراحمدی میبدی؛ نعمت پهلوانی


چندجانبه گرایی بر اساس مدل اجماع پکن؛ راهبرد چین در منطقه آسیای شرقی

دوره 33، شماره 3، مهر 1398، صفحه 135-152

شاهین جوزانی کهن؛ شایان جوزانی کهن


روابط اتحادیه اروپا با چین در دوران ترامپ

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 131-152

رویا خضری


روابط هند و چین: از همکاری اقتصادی تا رقابت استراتژیک

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 163-196

اسدالله کاوه؛ طاهره محمدی