بررسی راهبرد دفاعی ـ ‌امنیتی هند ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توافقات هسته‌ای هند و آمریکا این سئوال را برای اندیشه‌ورزان موضوعات امنیتی به دنبال دارد که تحرکات نظامی و دفاعی‌ـ‌امنیتی هند را چگونه می‌توان تبیین نمود؟ هند دارای چه راهبرد دفاعی‌ـ‌ امنیتی می‌‌باشد و چه تغییر و تحولاتی پس از 2003 در رویکرد هند اتفاق افتاده است؟ در پاسخ به این سئوال‌ها می‌توان گفت که راهبرد دفاعی‌ـ‌امنیتی هند از زمان استقلال به ترتیب رویکرد  نظامی "واکنشی"، رویکرد نظامی"ابتکاری"، راهبرد نظامی "توازن گرایی"، دوران "ابهام استراتژیک" و چندجانبه‌گرایی و در نهایت  دوران حرکت از "چندجانبه‌گرایی" به سمت "وضوح استراتژیک" همراه با ائتلاف با آمریکا و هم پیمانانش از 2003 به بعد در رویکرد دفاعی امنیتی هند قابل‌ مشاهده است. این مقاله به بررسی سیر تحولات در رویکردهای راهبردی هند، چشم‌انداز جایگاه هند در آینده نظام بین‌الملل و چالش‌های پیش روی آن را واکاوی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها