موافقت‌نامه راهبردی مشارکت فراپاسفیک و تردید ‏چین برای حضور در این ساختار منطقه‌ای ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موافقت‌نامه راهبردی مشارکت فراپاسفیک از سال 2005 با هدف و ابتکار یک بازار تجاری برای مبادله آزاد کالا، خدمات، تشویق سرمایه‌گذاری، ترویج نوآوری، رشد اقتصادی، توسعه، حمایت و تولید مشاغل میان کشورهای عضو این موافقت‌نامه شکل گرفته است. موافقت‌نامه تجارت آزاد در حوزه اقیانوس آرام به منظور ایجاد یک ساختار تجاری جدید و غالب بر روابط تجاری منطقه تنظیم شده است. موافقت‌نامه اخیر با حضور 12 کشور مقرر شده تا پایان سال 2013 اجرایی شود. نوشتار حاضر بر این اعتقاد است که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد در حال توسعه و آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد توسعه یافته دو قدرت برجسته در حوزه منطقه‌ای کرانه اقیانوس آرام محسوب می‌شوند و عملکردهای تجاری، اقتصادی و سیاسی هر یک از آن‌ها را نمی‌توان بدون بررسی رفتار طرف دیگر بررسی نمود. علاوه بر آن سیاست اعلامی بازگشت به آسیا توسط دولت اوباما را باید در چارچوب نگرانی‌های واشنگتن از سرعت ظهور و توسعه دولت پکن در سایر بخش‌های اقتصادی، تجاری، دیپلماتیک، فناوری، نظامی و غیره جستجو نمود. بیش از نیمی از کل تجارت خارجی آمریکا و چین در سال 2012 با کشورهای عضو یا متقاضی عضویت در موافقت‌نامه راهبردی مشارکت فراپاسفیک انجام گرفته است. حال سئوال این است که چرا مدیران سیاسی چین برای پیوستن به موافقت‌نامه راهبردی مشارکت فراپاسفیک تردید دارند؟ مقاله حاضر در پاسخ به این سئوال، ابعاد این موافقت‌نامه راهبردی را بررسی می‌کند. 

کلیدواژه‌ها