سیاست خارجی الگوریتمی؛ نقش هوش مصنوعی در روند تصمیم گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم و تحقیقا ت تهران

چکیده

امروزه، تلاقی پیشرفت‌‌های فن­ آورانه از جمله حس ­گرهای هوشمند؛ رایانه‌‌های پرسرعت؛ الگوریتم‌‌‌ها و هوش مصنوعی، وزارت‌خانه‌های امور خارجه کشور‌‌ها را با شرایطی کاملا جدید مواجه کرده است. در عصر هوش مصنوعی به جای این­ که‌‌‌‌ تصمیم‌گیرندگان جمع شوند تا درباره نحوه واکنش به یک بحران در حال گسترش بحث کنند، به­تدریج فضا برای ماشین‌‌های هوشمند باز می‌شود؛ تا آن‌‌ها با سرعتی بی‌نظیر، متخصصان را با استنباط‌ها، شواهد و سناریو‌های مختلف‌‌ خود توانمند سازند. با ابتناء بر چنین تحولاتی، هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال کلیدی است: «هوش مصنوعی چگونه بر فرایند‌‌‌‌ تصمیم‌گیری سیاست خارجی تأثیر می‌گذارد؟». پاسخ ابتدایی به این سؤال که به ­صورت فرضیه ارائه شده از این قرار است که «هوش مصنوعی با ایجاد تحول در فرایند شناخت مسأله، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه پیش­بینی و پیشنهاد، فرایند ‌تصمیم‌گیری سیاست خارجی را به سمت هوشمندی، خلاقیت و کنش­گری فعالانه سوق می­دهد». دستاوردهای این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و در قالب نظریه الگوی تصمیم‌گیری سایمون انجام شده نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی را با روش‌های داده­کاوی تحلیلی؛ تجزیه و تحلیل شبکه‌‌‌ای؛ خوشه‌ای و معنایی؛ شناسایی و پیش‌بینی روند‌ها و تجویز و توصیه سیاست‌ها، تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات