کلیدواژه‌ها = امنیت
نقش اقتصاد و روابط تجاری دوجانبه در سیاست خارجی امارات متحده عربی در قبال جمهوری اسلامی ایران از 1992 تا 2022

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

مجید مختاری؛ علیرضا کوهکن


دایاسپورا در نظریه انتقادی

دوره 36، شماره 3، آذر 1401، صفحه 35-66

جمشید پرویزی


رژیم‌های چندجانبه کنترل صادرات و امنیت جمهوری کره

دوره 34، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 73-102

سید محمد کاظم سجادپور؛ شقایق ضمیری جیرسرائی


پیامدهای راهبردی وحدت دو کره

دوره 32، شماره 3، آبان 1397، صفحه 67-100

محمد حسین شیخ الاسلامی؛ حسین شاه مرادی


نسبت همکاری اقتصادی بین کشورها با صلح و امنیت

دوره 29، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 147-170

کاظم شریف کاظمی