پویایی جمعیت منطقه و تأثیر آن بر امنیت پایدار ‏جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از مسائل مهمی که در تحلیل امنیت پایدار کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد، پویایی جمعیت در حوزه کشورهای پیرامونی و تأثیرات آن بر کشور موردنظر می‌باشد. جدای از موضوع مهاجرت، مسائلی ازجمله بهداشت و بیماری‌های مسری، جرایم فرامرزی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر، جابه‌جایی‌های ناگهانی جمعیت در هنگام بروز وقایع غیرمترقبه طبیعی، بحران‌های سیاسی و اجتماعی داخلی، جنگ‌ها و سایر موضوعات مربوطه که فهرست طولانی را تشکیل خواهند داد، ازجمله مسائلی هستند که تأثیرات آن در داخل مرزهای کشور دیده خواهد شد. این امر به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که مرزهای سیاسی به هر اندازه که مطمئن و حفاظت شده باشند، قادر نخواهند بود کشورها را نسبت به تأثیرات جمعیتی کشورهای همجوار مصون نگه دارند. این نوشتار بر آن است تا وضعیت جمعیت منطقه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران در حال‌حاضر و تحولات آن طی سال‌های آینده تا سال 2050 را مورد بررسی قرار داده و تهدیدها و بطور کلی تأثیراتی را که بر امنیت در مفهوم گسترده آن خواهند داشت احصاء نماید. پویایی جمعیت کشورهای همسایه و منطقه از موضوعاتی است که توجه جدی صاحب‌نظران و صاحب‌منصبان را می‌طلبد. به‌ویژه آن که بالاترین میزان پویایی جمعیت در ورای مرزهای شرقی ایران در حال وقوع است. لذا لازم است با درک اهمیت موضوع و حصول اجماع ملی، در حوزه تعامل با این کشورها الگوی معجزه‌آمیز ایرانی در ارتقای سطح کیفی جمعیت کشور به کشورهای هدف در منطقه صادر گردد. 

کلیدواژه‌ها