نقش اقتصاد و روابط تجاری دوجانبه در سیاست خارجی امارات متحده عربی در قبال جمهوری اسلامی ایران از 1992 تا 2022

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ره

چکیده

روابط اقتصادی دو دولت امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم روابط پرفرازونشیب سیاسی دو کشور، روابطی مستحکم و بدون وقفه بوده است و امارات متحده عربی یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران با تراز تجاری مثبت به نسبت ایران محسوب می‌شود. این در حالی است که در سپهر سیاست خارجی، دولت امارات تلاش کرده است تا از حربه‌های مختلفی برای ضربه‌زدن به منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه استفاده کند و رویکردی تهاجمی را در سیاست خارجی خود در قبال ایران پیگیری کند. با توجه به این وضعیت متناقض‌نما سوال اصلی این پژوهش این است که روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری چه نقشی در سیاست خارجی امارات متحده عربی در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ فرضیه این پژوهش این است که اماراتی‌ها از عدم تقارن موجود در روابط اقتصادی دو کشور در جهت تقویت آسیب‌پذیری اقتصاد ایران بهره برده‌اند و توانسته‌اند یک بازدارندگی مبتنی بر وابستگی اقتصادی را در مقابل ایران شکل دهند. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش توصیفی-تبیینی و جمع‌آوری داده‌های کتابخانه‌ای و اسنادی با بررسی ویژگی‌های روابط اقتصادی دو کشور مبتنی بر نظریه وابستگی متقابل نامتقارن به این سؤالات پاسخ داده شود. یافته‌های این پژوهش بیانگر این است که سیاست اقتصادی امارات متحده عربی مبتنی بر وابستگی متقابل نامتقارن در قبال جمهوری اسلامی ایران، منجر به ایجاد فضای کنشگری تهاجمی این دولت بر علیه ایران شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات