روند دولت‌ ـ ملت‌سازی در بوسنی پس از جنگ ‏داخلی این کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بوسنی و هرزه‌گووین یک کشور چند نژادی شامل سه گروه اصلی که در قانون اساسی از آن‌ها به‌عنوان نژاد مؤسس یاد شده و 17 اقلیت دیگر است و همه آن‌ها در یک کشور چند نژادی قرار گرفته‌اند. این کشور بعد از جدا شدن از امپراطوری عثمانی در سال 1878، تقریبا نزدیک به یک قرن با چالش‌های ملت‌‌ـ‌‌دولت‌سازی روبرو بوده است. ابتدا این کشور تحت استعمار امپراطوری اتریش‌ـ مجارستان قرار گرفت و بعد از این دوره، زیر نظر پادشاهی ملی‌گرای صرب برای تشکیل یوگسلاوی اول و بعد نیز تحت حاکمیت تیتو و یک نظام سوسیالیستی قرار گرفت. در اواسط دهه 60 ، نظام تقسیم قدرت در قالب فدراسیون ایجاد شد که نهایتاً این چنین سیستمی تجزیه و به جنگ داخلی منتهی گردید. بعد از جنگ دهه 1990 برای بوسنی یک سیستم پیچیده تقسیم قدرت براساس تقسیم‌بندی نژادی ایجاد گردید که تاکنون تنها با نظارت و دخالت جامعه بین‌المللی دوام آورده است. وجود چنین ساختاری تنها باعث پیچیده‌ شدن سیستم سیاسی این کشور گردیده و به گرایش‌های تجزیه‌طلبانه دامن زده است. سئوال اصلی این است: تحولات سیاسی پس از جنگ داخلی تا چه حدی روند دولت‌‌ـ ملت‌سازی در بوسنی را تقویت کرده است؟ با نگرش به سابقه تاریخی دولت‌ـ‌ملت‌سازی در بوسنی و با تمرکز بر روند جدید دولت‌ـ‌ملت‌سازی روشن می‌گردد که این روند در بوسنی و هرزه‌گووین با گذشت 16 سال از  پایان جنگ داخلی با وجود فشار جامعه بین‌المللی و شکل‌گیری ساختارهای سیاسی هنوز در جامعه بوسنی نهادینه نشده و همچنان این کشور آبستن تحولات سیاسی جدیدی است. 

کلیدواژه‌ها