رژیم‌های چندجانبه کنترل صادرات و امنیت جمهوری کره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

تغییر معادلات و ارتباطات امنیتی در شبه‌جزیره کره در دوران پسا جنگ سرد سبب اهمیت استراتژیک این منطقه در توازن قوای قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی و مناسبات امنیتی حاکم شده است. در این محیط، کره جنوبی یک بازیگر قدرتمند اقتصادی و تأثیرگذار محسوب می‌شود که با توجه به تهدید کره شمالی سعی دارد نقش فعال‌تری را در جهت افزایش امنیت خود ایفا کند. کره جنوبی در کنار اتحاد استراتژیک دفاعی با امریکا از گزینه‌های دیگری نیز برای افزایش امنیت دفاعی و اقتصادی خود استفاده می‌کند که یکی از آنها عضویت در رژیم‌های چندجانبه کنترل صادرات می‌باشد. با افزایش رشد اقتصادی کره جنوبی به‌وسیله صنعتی سازی کالاهای صادراتی و توانایی این کشور در صادرات اقلام دفاعی و همچنین علاقه‌مندی شرکت‌های کره جنوبی برای مراودات تجاری با جهان اتخاذ استراتژی‌هایی برای عضویت در رژیم‌های کنترل صادرات حائز اهمیت می‌باشد. حال سؤال مقاله حاضر این است که چگونه رژیم‌های چندجانبه کنترل صادرات بر امنیت کره جنوبی تأثیر می‌گذارد؟ به‌عبارت‌دیگر عضویت در رژیم‌های کنترل صادرات چگونه بر امنیت دفاعی و اقتصادی کره جنوبی مؤثر است. یافته‌ها نشان می‌دهد، کره جنوبی با عضویت در اکثر رژیم‌های کنترل صادرات پیوستگی خود را با بلوک غرب حفظ می‌کند و امنیت انتقال تکنولوژی در صادرات منطقه شرق آسیارا برای کشور خود تأمین می‌کند و همچنین بااستفاده از ترتیبات و قوانین رژیم‌های کنترل صادرات با تهدیدات امنیتی منطقه ازجمله کره شمالی مقابله می‌نماید.

کلیدواژه‌ها