موضوعات = دیپلماسی
بررسی «دیگری» در سیاست خارجی چین با تاکید بر اسناد امنیت ملی این کشور (۲۰۲۲-۲۰۱۴)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

الهام رسولی ثانی آبادی؛ زهره اعرابی


ارزیابی سیاست های خاورمیانه ای ایالات متحده در منطقه خاورمیانه با تمرکز بر دولت بایدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

عباسعلی طالبی


دو فضایی شدن دیپلماسی: مورد پژوهی دیپلماسی آمریکا

دوره 37، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 121-156

محمد میر علی محمدی؛ سعید رضا عاملی


دیپلماسی اقتصادی هندوستان در عمان (از2014 تا 2021)

دوره 37، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 183-204

پرهام پوررمضان؛ ماندانا تیشه یار


بررسی نظام حقوقی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران از منظر دیپلماسی و تغییرات آب و هوایی

دوره 37، شماره 3، آذر 1402، صفحه 197-222

جعفر محمدنژاد سیگارودی؛ یوسف مولایی؛ شیرین شیرازیان