دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی رابطه میان منازعات داخلی و شاخص های امنیت انسانی در سوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

الهام رسولی ثانی آبادی؛ فاطمه ستار


مهاجرین هندی تبار در ایالات‌متحده: ماهیت، کیفیت و اثرگذاری در سیاست خارجی(2005-2021)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1402

مهسا حاجی رحیمی؛ سیدکاظم سجادپور


تجزیه و تحلیل نظام مسئولیت بین‌المللی در جبران خسارات ناشی از تغییرات اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

مونا دوانلو؛ سید عباس پورهاشمی؛ علی زارع؛ محسن عبدالهی


دیپلماسی حمکرانی آب های فرامرزی از تنش تا مدیریت مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

مراد دلالت؛ افشین متقی


دیپلماسی زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی (نگرش جامع برای سیاست گذاری پایدار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

عبداله رجبعلی نژاد


اتحاد آنکارا – باکو در جنگ دوم قره‌باغ و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

مهرداد صالحی؛ آرش رئیسی نژاد


سیاست مهاجرتی ایالات متحده آمریکا در دوران ترامپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

نسیم خرم آبادی؛ امیر محمد حاجی یوسفی