دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

تجزیه و تحلیل نظام مسئولیت بین‌المللی در جبران خسارات ناشی از تغییرات اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

مونا دوانلو؛ سید عباس پورهاشمی؛ علی زارع؛ محسن عبدالهی


چرخش راهبردی آمریکا به سوی شرق آسیا و بایسته های سیاست خارجی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

مجتبی غفوری؛ سیروس فیضی


نقش اقتصاد و روابط تجاری دوجانبه در سیاست خارجی امارات متحده عربی در قبال جمهوری اسلامی ایران از 1992 تا 2022

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

مجید مختاری؛ علیرضا کوهکن


تحلیل محتوای قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شناسه سیاست‌خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

علی نوازنی


پیشران های سیاسی و امنیتی نظام بین الملل تا سال 2030 و سناریوهای پیش روی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

سید جلال دهقانی فیروز آبادی؛ سیدرضا موسوی نیا؛ فیروزه رادفر


دیپلماسی اقتصادی هندوستان در عمان (از2014 تا 2021)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

پرهام پوررمضان؛ ماندانا تیشه یار


بررسی «دیگری» در سیاست خارجی چین با تاکید بر اسناد امنیت ملی این کشور (۲۰۲۲-۲۰۱۴)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

الهام رسولی ثانی آبادی؛ زهره اعرابی