کلیدواژه‌ها = انرژی
اتحاد آنکارا – باکو در جنگ دوم قره‌باغ و تأثیر آن بر امنیّت ملّی ایران

دوره 37، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 81-108

مهرداد صالحی؛ آرش رئیسی نژاد


ژئواکونومی نوین انرژی و پیامدهای آن برای امنیت انرژی جهان

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 71-102

مسعود اسلامی؛ محسن غریبی