کلیدواژه‌ها = عربستان سعودی
تعداد مقالات: 6
2. مطالعه جریان‌های افراطی‌گری اسلامی: مطالعه موردی داعش

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-83

مجیدرضا مؤمنی؛ بنفشه رستمی؛ آزاده رحیمی لهی


3. بررسی رابطه میان ژنگان و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عربستان سعودی

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-116

صارم شیراوند؛ محدثه حیدری


4. تبیین رقابت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن

دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 145-167

سید محسن آل سید غفور؛ احسان کاظمی؛ سید محمد موسوی دهموردی


5. جایگاه یمن در سیاست خارجی عربستان سعودی

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-96

حمید سرادار؛ میرهادی موسوی قرالری