کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
تبیین چالش‌ها و فرصت‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و مصر

دوره 37، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 201-236

محمد اخباری؛ حمید زینلی؛ علی اصغر اسمعیل پورروشن


جایگاه کره شمالی در رقابت استراتژیک آمریکا و چین

دوره 29، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 81-110

مجید عباسی؛ حسین مرادی


بازسازی تحولات جنوب غرب آسیا بر بنیاد رقابت‌های ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه

دوره 29، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 117-139

عطاء‌الله عبدی؛ سید محمدحسین حسینی؛ وحید صادقی


بیشینه‌سازی قدرت روسیه درقبال بحران اوکراین

دوره 28، شماره 3، آذر 1393، صفحه 551-577

حسین کریمی‌فرد؛ مجید روحی دهینه