بیشینه‌سازی قدرت روسیه درقبال بحران اوکراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

این مقاله به بررسی سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین می‌پردازد و در پی این است که الگوی رفتاری روسیه در این بحران را مورد تحلیل و کنکاش قرار دهد و در این راستا این پرسش را مطرح می‌کند که چرا روسیه در قبال بحران اوکراین رویکرد تهاجمی درپیش گرفت و هدف روسیه از اتخاذ این سیاست چه بوده است؟ بحران اوکراین و الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه، وضعیتی جدید را در مناسبات بین‌المللی ایجاد کرد. این بحران باعث تقابل قدرت‌های بزرگ در صحنه منطقه‌ای و جهانی شد. فرصت‌طلبی روسیه از این بحران و رویارویی با آمریکا و غرب برای نمایش قدرت خود در عرصه جهانی، دوران جنگ سرد را به ذهن متبادر می‌کرد. روسیه درصدد تقابل نظامی با غرب نیست. این کشور ازیک‌سو با توجه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سوریه و تسلط بشار اسد بر مناطق استراتژیک کشورش و از سوی دیگر، پیروزی در خارج نزدیک و تسلط بر شبه‌جزیره کریمه، درصدد بیشینه‌سازی قدرت خود در برابر قدرت‌های بزرگ دیگر است. برای تبیین این موضوع از رویکرد نظری رئالیسم تهاجمی بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها