دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 118، تیر 1395، صفحه 1-198 
ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مجاز تفسیر

صفحه 115-139

مریم احمدی‌نژاد؛ یاسر امین‌الرعایا