معرفی و نقد کتاب ١- ملت‌سازی در کردستان: حافظه تاریخی، نسل‌کشی و حقوق بشر

نویسنده

چکیده

این کتاب در قالب هفت فصل و یک نتیجه‌گیری تنظیم شده و دارای چند ضمیمه اسنادی، و نقشه و جدول است. نویسنده کتاب با اشاره به تاریخ صدسالۀ قضیه کردستان در پیامد جنگ جهانی اول، دورۀ زمانی کتاب را بر پایۀ بررسی اقدامات نسل‌کشی و نقض فاحش حقوق بشر حکومت بعث عراق علیه اقلیم کردستان و نقش شخص صدام حسین در این جرایم و تحولات اقلیم کردستان عراق در پیامد جنگ سال 1991 بین عراق و ائتلاف کشورهای غرب قرار داده است. وقایعی که به بیان نویسنده در پی اقدامات ایذایی حکومت بعثی عراق و فشارها و ستمگری صدام حسین، موجب شد پیوندی بین رنج‌های تحمیل‌شده بر کردها و تلاش آنان برای «کشورسازی» برقرار شود.