کلیدواژه‌ها = اروپا
نورد استریم2: گذشته، حال و آینده

دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 133-164

رقیه کرامتی نیا؛ عباس ملکی