اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی: ده سال پس از ‏حادثه 11 سپتامبر ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گرچه اسلام‌هراسی و ریشه‌های شکل‌گیری آن به قبل از حادثه 11 سپتامبر و حتی بیش از هزار سال پیش باز می‌گردد، تردیدی نیست که حادثه 11 سپتامبر و موج سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی عظیمی که متأثر از آن ایجاد شد، تاثیرات شگرفی بر چگونگی نگرش به مسلمانان در غرب و نحوه تعامل با آنان در جوامع غربی بر جای گذاشت. موج اسلام‌هراسی گسترده و برنامه‌ریزی شده از آن پس در قالب‌ها و شکل‌های مختلف رسمی و غیررسمی بروز یافت و ضمن ترسیم چهره‌ای مشوّش از اسلام و مسلمانان، محدودیت‌ها و فشارهای روانی و قانونی بسیاری را بر اقلیت‌های مسلمان ساکن کشورهای غربی تحمیل نمود. ده سال پس از 11 سپتامبر، موج اسلام‌هراسی گسترده که در ابتدا واکنشی احساسی به حادثه 11 سپتامبر تلقی می‌شد، در یک پیشروی خزنده و آرام، از شاکله محدود و غیررسمی خود بیرون آمده و به شکل هدفمند در چارچوب‌های رسمی و قانونی نیز تجسم یافته است.

کلیدواژه‌ها