کلیدواژه‌ها = ترکیه
بازسازی تحولات جنوب غرب آسیا بر بنیاد رقابت‌های ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه

دوره 29، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 117-139

عطاء‌الله عبدی؛ سید محمدحسین حسینی؛ وحید صادقی


تأثیرپذیری سیاست خارجی ترکیه از روند اروپایی‌شدن

دوره 28، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 591-610

کیهان برزگر؛ حسن مفیدی احمدی


حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال تحولات خاورمیانه: مطالعه موردی بحرین

دوره 28، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 611-630

محمود نورانی؛ یاور علی‌نیا؛ هادی عسگری دولاما


سیاست‌های جدید ترکیه در خاورمیانه‌

دوره 28، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 127-148

ناصر پورابراهیم


گونه‌شناسی سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه

دوره 27، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 965-987

حامد یعقوبی‌فر