نویسنده = الهام رسولی ثانی آبادی
بررسی «دیگری» در سیاست خارجی چین با تاکید بر اسناد امنیت ملی این کشور (۲۰۲۲-۲۰۱۴)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

الهام رسولی ثانی آبادی؛ زهره اعرابی


بررسی رابطه میان منازعات داخلی و شاخص های امنیت انسانی در سوریه

دوره 37، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 155-182

الهام رسولی ثانی آبادی؛ فاطمه ستار


بررسی جهت‌گیری تجدیدنظرطلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1392-1384)

دوره 30، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 121-150

الهام رسولی ثانی آبادی؛ امیرحسین عسگری