بررسی رابطه میان منازعات داخلی و شاخص های امنیت انسانی در سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

کاهش خشونت در همه اشکال آن یکی از مهم ترین پیش شرط های تحقق امنیت انسانی مطابق با سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل می باشد. در این میان منازعات خشونت آمیز و خشونت میان افراد در دو سطح میان دولتی و درون دولتی از مهم ترین تهدیدات علیه تمامیت فیزیکی و امنیت روانی و سلامت انسان ها به عنوان اصلی ترین کارگزاران امنیت انسانی محسوب می شود. با توجه به این موضوع سوال اصلی این پژوهش آن است که منازعات داخلی در کشور عربی سوریه به عنوان یکی از کشورهایی با بالاترین سطح از میزان خشونت داخلی و تجربه این گونه از منازعات، چگونه شاخص های امنیت انسانی در این کشور را تحت تاثیر قرار داده است؟ در پاسخ به این سوال فرضیه این پژوهش آن است که منازعات داخلی در این کشور عربی از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (از طریق تضعیف دولت و ناکارآمد کردن آن) شاخص های امنیت انسانی را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش این امنیت در سطوح مختلف شده است. یافته های پژوهش نیز بر اساس داده های مختلف پایگاه های رتبه بندی کشورها در زمینه شاخص های مختلف امنیت انسانی و جایگاه سوریه در این رتبه بندی ها، این فرضیه را اثبات می کند. این پژوهش یک پژوهش کیفی و بر اساس مطالعه موردی است و اندازه گیری شاخص ها با استفاده از معیارهای کمی انجام می شود. روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق استفاده از منابع معتبر مجازی و استنادی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات