امنیتی کردن پدیده مهاجرت توسط احزاب راست‌گرا و تاثیر آن بر انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا ( ۲۰۱۹ـ ۲۰۰۹ )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای اروپایی، احزاب جناح راست توانسته‌اند از موضوع مهاجرت به‌عنوان یک «ساختار فرصت» در احیا و تقویت خود استفاده کرده و با استفاده از فرایند «امنیتی کردن» و خارج کردن این موضوع از حوزه «مسائل عمومی» به «مسائل امنیتی» در انتخابات پارلمان اروپا به موفقیت‌های بزرگی دست یابند. با توجه به این مسئله، سؤال اصلی این پژوهش آن است که مهم‌ترین عامل موفقیت فرایند امنیتی کردن موضوع مهاجرت توسط این احزاب و به‌تبع آن پیروزی در انتخابات پارلمان اروپا در بازه­ی زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ چه بوده است؟ فرضیه اصلی این پژوهش آن است که گفتمان «ضدمهاجرت» و عناصر معنایی شکل‌دهنده به آن، نقش مهمی در موفق بودن این احزاب در فرایند امنیتی کردن موضوع مهاجرت داشته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد این احزاب، با استفاده از استراتژی‌هایی چون: «برجسته­ سازی موضوع مهاجرت به‌عنوان یکی از شکایات اعتراضی، امنیتی ­سازی آن و تبلیغات سیاسی در جهت عادی­ سازی گفتمان ضدمهاجرتی»، به موفقیت انتخاباتی در سه دوره مورد بررسی رسیده‌اند. این پژوهش به لحاظ روش، مبتنی بر بررسی موردی به‌عنوان یکی از روش‌های تحقیق کیفی است. در این پژوهش فرایند امنیتی شدن در مکتب کپنهاگ به‌عنوان چهارچوب نظری درنظر گرفته شده است. روش گردآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ­ای و مطالعه اسنادی و استفاده از منابع مجازی است.

کلیدواژه‌ها