کلیدواژه‌ها = بحران اوکراین
تبعات بحران اوکراین بر سیاست خارجی-امنیتی ژاپن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

سید عباس عراقچی؛ مجتبی نیک نظر مقدم؛ امیرحسین شیرزاد


بیشینه‌سازی قدرت روسیه درقبال بحران اوکراین

دوره 28، شماره 3، آذر 1393، صفحه 551-577

حسین کریمی‌فرد؛ مجید روحی دهینه