روان‌شناسی شناخت و تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روان شناسی شناخت شاخه‌ای از علوم شناختی است که با تمرکز بر "ذهن"، به بحث و بررسی درباره فرایندهای درونی ذهنی از قبیل حل مسئله، حافظه، ادراک، شناخت، زبان و تصمیم‌گیری می‌پردازد. در واقع روان شناسی شناخت (روان شناسی معرفت) می‌خواهد به این سئوال اساسی پاسخ دهد که ذهن انسان‌ها چه تاثیری در تصمیم‌گیری دارد؟ به عبارت دقیق‌تر اگر ذهن را همچون رایانه فرض کنیم، اطلاعات پس از ورود دچار چه تغییر و تحولاتی می‌شوند؟ تصمیم‌گیری در سیاست خارجی از طرف کسانی صورت می‌گیرد که اطلاعات دریافتی را مورد پردازش قرار می‌دهند و روان‌شناسی شناختی قصد دارد تا با کمک  ابزارهای نوین، نحوه پردازش اطلاعات را مورد مطالعه قرار دهد و از این طریق فهم متفاوتی از نحوه اتخاذ تصمیمات ارائه دهد. این پژوهش سعی دارد تا با مطالعه حوزه جدید تصمیم‌گیری در سیاست خارجی یعنی روان‌شناسی شناخت، دستاوردهای آن در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تصمیم‌گیری، یعنی تصمیم‌گیری سیاست خارجی را به بحث و بررسی گذاشته و قصور و کاستی‌های آن در تحلیل تصمیم‌گیری در الگوی سیاست خارجی ایران را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها