روابط فرهنگی و اجتماعی ایران و آمریکا در دوره ‏ریاست جمهوری لیندون جانسون ‏ (48-1342ش/69-1963م)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گسترش روابط فرهنگی و اجتماعی از جمله مسائل مهمی بود که در دهه چهل مورد توجه حاکمیت ایران قرار گرفت. این پژوهش به بررسی روابط فرهنگی و اجتماعی ایران و آمریکا در دهه چهل به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری لیندون جانسون با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه‌ای می‌پردازد. در راستای توسعه فرهنگی که سرآغازی بر توسعه سیاسی است، آمریکا با استفاده از پوشش‌های فرهنگی ازجمله راه‌اندازی مدارس آمریکایی و فعالیت مطبوعاتی در ایران درصدد ایجاد تحولات مطلوب موردنظر در این کشور بود. تحولات اجتماعی با اصلاحات ارضی آغاز، با تشکیل سپاه دانش و بهداشت و ورود فناوری و تبادلات دانشجویی ادامه یافت. اما به دلیل رویکرد استعماری و ترکیب آن با فساد دستگاه حاکمه استبدادی موجب نارضایتی عمومی، فرار مغزها و زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی گردید.

کلیدواژه‌ها