مهاجرت و سیاست در فضای ژئوپلتیک جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جریان بین‌المللی مهاجرت امروزه فضای ژئوپلتیک جهانی را با تحولات زیادی مواجه کرده است. از یک طرف دولت‌ـ‌ملت‌ها در راستای کنترل و مدیریت جریان مافیایی جهانی مهاجرت تلاش می‌کنند؛ از طرف دیگر نیز مهاجرت همان نیروهای ملی‌زدا و فراقلمروگرایی است که به مرزها، سرزمین، قوانین، حاکمیت، امنیت و اقتدار کشورها احترام نمی‌گذارد. این مقاله بیان می‌کند که جهان پیش روی ما از تعادل و ایزوستازی[1] بین این دو نیرو شکل خواهد گرفت. همچنین، در این مقاله بیان می‌شود که ما در دوران گذری هستیم که هنوز قوانین آن ثابت نشده و تعادل نیروهای حکومتی و غیرحکومتی به سرانجام نرسیده است. امروزه مهاجرت به‌ جریانی امنیتی تبدیل شده است و پاره‌ای از کشورها در کنترل، مدیریت و مقابله با آن در درون مرزها و یا بیرون از مرزهای خود با چالش جدی مواجهند. به علاوه، این جریان دارای پیامدهای ناگوار و مخاطرات انسانی عظیمی هم برای افراد مهاجر و هم برای کشورهای مبدأ و مقصد می‌باشد. مثال‌های ارائه شده در متن مقاله براساس فرض تقویت مرزها و تأثیرات حکومت در جهت مقابله و کنترل جریان فراملی مهاجرت می باشد.[1]. Isostasy


 

کلیدواژه‌ها