راهبرد هسته‌ای اوباما درقبال خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

راهبرد هسته‏ای خاورمیانه‏ای آمریکا بر چه اصول و محورهایی استوار است؟ آیا دولت اوباما راهبرد هسته‏ای بوش در قبال خاورمیانه را تغییر داده است، یا همچنان همان اصول را به اشکال دیگری پی‏گیری می‏کند؟ راهبرد هسته‏ای آمریکا با روی‏کارآمدن دولت بوش و بروز رویدادهایی چون حملات 11 سپتامبر و آشکار شدن توانمندی‏های هسته‏ای جمهوری اسلامی تغییرات اساسی نمود. دولت بوش با درک تهدید گسترش توانمندی هسته‏ای و آگاهی از این موضوع که نمی‏توان سایر کشورها را از داشتن انرژی هسته‏ای محروم کرد، الگوی جدید از هسته‏ای شدن را ارائه نمود. در این الگوی جدید، کشورها با کنارگذاشتن غنی‏سازی اورانیوم می‏توانند از حمایت‏های مشروط آمریکا برای داشتن انرژی صلح‏آمیز هسته‏ای استفاده کنند. با روی کار آمدن اوباما این راهبرد به شکل دیگری مورد پی‏گیری قرار گرفت که در آن عناصری از تغییر و تداوم مشاهده می‏شود. هدف مقاله حاضر تبیین الگوی هسته‏ای مورد نظر آمریکا و بررسی تداوم و تغییر در سیاست‏های دولت اوباما در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها