دستاوردهای نظامی ایران و معمای امنیت در خاورمیانه ‏‏(با تأکید بر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هر چند بسیاری از کشورها اولویت‌های خارجی خود را به‌گونه‌ای مطرح می‌کنند که بُعد امنیتی را از جایگاهی که در واقع در سیاست خارجی این کشورها دارد کمتر نشان دهند، امنیت همچنان جایگاه خود را  به عنوان  یک اولویت مهم در سیاست خارجی حفظ کرده است. امنیت به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته کانون توجه است. درک مفهوم امنیت از سوی کشورها متفاوت است به صورتی که منجر به تعارضاتی می‌شود که "معمای امنیت" را به وجود می‌آورد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بااهمیت‌ترین و قدرتمندترین کشورهای منطقه، باتوجه به تجربیات خود در دوران جنگ تحمیلی 8 ساله، به‌طور طبیعی در حال افزایش قدرت دفاعی بومی خود است. این روندی است که از سوی کشورهای عربی خلیج فارس که افزایش توان نظامی خود را در خریدهای تسلیحاتی کلان از بیرون جستجو می‌کنند، با نگرانی دنبال شده است؛ نگرانی که با انجام مانورهای نظامی ایران در بخش‌های مختلف افزایش می‌یابد. نمودِ این احساس تهدید را می‌توان در مناسبات کشورهای فوق با ایران و در موضع‌گیری‌های سیاسی آن‌ها مشاهده نمود. پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر فعالیت‌ها و دستاوردهای نظامی ایران بر جهت‌گیری خاورمیانه عربی به‌ویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس است.

کلیدواژه‌ها