دیپلماسی چندجانبه انرژی ایران ‏(مطالعه موردی: مجمع کشورهای صادرکننده گاز)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده: کاربرد دیپلماسی در تعامل با مجامع بین المللی دارای کارکرد تخصصی در حوزه انرژی را می‌توان دیپلماسی چند جانبه انرژی نامید. یکی از مجامعی که طی ده سال اخیر در حوزه انرژی تأسیس شده، مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی است، که سه نوع تصویر رسانه‌ای از آن وجود دارد. این سه برداشت در یک نگاه مجمع را به عنوان نهاد توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه می‌داند، در نگاه دیگر آن را ابزار سیاست انرژی روسیه و در نگاه سوم به عنوان یک کارتل محقق شده یا کارتل در حال تحقق می‌بیند: هر یک از نگاه‌های مذکور وجهی از ملاحظات مربوط به موضوع را بازتاب می‌دهد. بر این اساس، ایران نیز به منظور تأمین منافع ملی خود، اقداماتی را تاکنون در تعامل با این نهاد چندجانبه انجام داده است که شامل اقدامات شکلی و محتوایی می‌شود. به رغم تلاش‌های بسیاری که در تأسیس این مجمع انجام داده، ایران در کسب دستاوردها تاکنون موفقیت چندانی نداشته است که این موضوع می‌تواند با ابهام و تردید رویکردی درقبال این نهاد چندجانبه مرتبط باشد. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه‌های فوق‌الذکر، دستاوردها و ناکامی‌های ایران نیز بررسی و ارزیابی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها