مهاجرین هندی تبار در ایالات‌متحده: ماهیت، کیفیت و اثرگذاری در سیاست خارجی(2005-2021)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده وزارت امور خارجه

2 استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

در دنیایی که مهاجرت به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده ­است، نقش دیاسپورا به­ عنوان بازیگران دیپلماتیک بالقوه، می تواند به ایجاد گفتگوی فراملی بین کشورها در حوزه استراتژی سیاست­ خارجی کمک نماید. دیاسپورا هند با داشتن جمعیتی بالغ بر 2.7 میلیون نفر در آمریکا در رتبه ­ دوم بعد از چین، به­ عنوان جوامع فراملیتی به بازیگران مهم غیردولتی و نیز عوامل تعیین­کننده در روابط سیاسی و اقتصادی بین­ المللی بین دو کشور تبدیل شده­است. در این پژوهش با روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی به ­دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چگونه دیاسپورا هند توانسته ­است در دو موضوع توافق هسته ­ای و مدیریت کرونا در سال­های (2021-2005) بر روند سیاست­ خارجی آمریکا در قبال هند تأثیر بگذارد؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش حاضر این است که جامعه هندو-آمریکایی مقیم ایالا­ت­ متحده از طریق مشارکت سیاسی و دیپلماسی در کنار بودجه مالی مناسب توانست در کنگره­ ایالات ­متحده به هم­سو کردن مقامات آمریکا در حمایت از برخی سیاست ­های هند نقش مؤثری داشته باشد. طبق یافته­ های پژوهش، مهاجرین هندی تبار در ایالات ­متحده آمریکا در قالب دیپلماسی دیاسپورا و از طریق انجمن­ های هندو- آمریکایی و حضور فعال سیاسی در کنگره توانستند گام­ های مهمی در راستای دست­یابی به توافق هسته ­ای و تسهیل کمک ­رسانی از سوی آمریکا به هند در دوره­  همه ­گیری کوید 19 داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات