بررسی نقش انگلیس و سیاست موازنه قدرت در منطقه خلیج فارس در دوره پسا برگزیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روابط بین الملل، دانشگاه تهران

چکیده

دولت انگلیس برای نخستین بار پس از دهه 1970 میلادی و طی چندسال اخیر به ویژه پس از آغاز فرآیند خروج از اتحادیه اروپایی موسوم به «برگزیت»، اقدامات و کنش­ های متمایزی نسبت به گذشته در منطقه خلیج فارس انجام داده است که با الگوی رفتاری این کشور از سال 1969 مبنی بر «خروج از شرق سوئز یا خلیج فارس» تاکنون، فاصله داشته و حاکی از نوعی تحول در سیاست خارجی این کشورنسبت به این منطقه است. لذا پرسش مهم این پژوهش این است که علت عمده این تغییر رویکرد وتغییر الگوی رفتاری انگلیس چیست؟ نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که «علت اصلی رفتارهای اخیر انگلیس نگرانی از ایجاد «خلأ قدرت» و پیگیری نوعی «سیاست موازنه قدرت» در چارچوب راهبرد «بریتانیایی جهانی» در منطقه است.
روش پژوهش به ­کارگرفته شده در نوشتار حاضر توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر کاربست مفاهیم برگرفته شده از نظریة نوواقع­گرایی در روابط بین­ الملل است که به نظر می­ رسد در این­جا کارآیی بیشتری نسبت به سایر نظریه ­ها دارد. براین اساس، ابتدا تمام اطلاعات و داده ­های موجود در مورد موضوع شامل منابع نوشتاری، کتابخانه ­ای، اینترنتی، مقالات و اظهارات مقامات رسمی جمع ­آوری و سپس در راستای پشتیبانی از فرضیه اصلی نوشتار کنونی و در چارچوب نظری ارائه شده، مورد تحلیل و بررسی قرار می­ گیرند. نتیجه بررسی ­های صورت گرفته حاکی از آن است که انگلستان در دوره جدید با تکیه بر ادراکات خود از شرایط حساس منطقه استراتژیک خلیج فارس و با احساس خطر از خلأ قدرت ناشی از کاهش حضور آمریکا، درصدد است با پیشبرد سیاست موازنه قدرت نقش فعالانه­ای در تحولات و معادلات این منطقه برعهده داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات