دوره و شماره: دوره 32، شماره 3، پاییز 1397 
3. پیامدهای راهبردی وحدت دو کره

صفحه 67-100

محمد حسین شیخ الاسلامی؛ حسین شاه مرادی


4. سیاست‌ خارجی برزیل و دیپلماسی علم و فناوری

صفحه 101-132

محمدرضا دهشیری؛ محمد حسین نشاسته سازان