پارادایم «جنگ علیه تروریسم» و کرامت انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هنگامی که مردم جهان شاهد برخورد دو فروند هواپیما به برج‌های دوقلوی نیویورک بودند، هیچ‌گاه فکر نمی‌کردند، مقامات ایالات متحده در حال تدوین پارادایم جهانی جدیدی برای جبران خلا امنیتی پیش آمده هستند.
 تنها چند ساعت پس از وقایع 11 سپتامبر، رییس جمهور ایالات متحده خبر از زایش و تحول در حقوق بین‌الملل داد و پنج سال بعد، این مولود نورسیده در قانون کمیسیون‌های نظامی به بلوغ خود رسید. در پارادایم «جنگ علیه تروریسم»، ارکان جدیدی آفریده شدند و در توازن میان امنیت و کرامت انسانی، این دومی بود که رنگ باخت.
در این پارادایم، موجوداتی به نام جنگاوران غیرقانونی دشمن خلق شدند و برای این مخلوقات، هیچ کرامتی لحاظ نشد و شکنجه، به عنوان قوی‌ترین قاعده آمره حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، در قبال آنان مجاز اعلام شد. فریادهای رسایی در یادآوری قبح چنین نقضهایی از جامعه حقوقی برخاسته تا جامعه جهانی را از هزینه‌های گزافِ فراگیر شدن این پارادایم آگاه سازد، اما هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده است.
 از این‌رو، اتخاذ روش‌های دیپلماتیک و تأکید بر قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، می‌تواند در هدایت دولت‌های خاطی به مسیر قانونی مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها