بررسی عملکرد فرانسه در دوره ریاست بر اتحادیه ‏اروپایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فرانسه از یازدهم تیر تا دهم دی‌ماه 1387ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپایی را برای دوازدهمین بار به عهده گرفت. تقارن این دوره با برخی تحولات شگرف تاریخی نظیر وقوع جنگ گرجستان و بالاگرفتن خطر تجدید جنگ سرد و نیز بروز یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مالی در اقتصاد جهان، شرایط متفاوتی ایجاد کرد و اولویتهای قبلی ریاست فرانسوی را تحت تاثیر قرار داد. نحوه اداره امور ریاست دوره ای از سوی سارکوزی هم از نکات جالب و بدیع این دوره بود که به تصریح بسیاری از  ناظران امور اتحادیه اروپایی «خاص» و متفاوت با گذشته بود و نه تنها با ریاست سایر اعضا بر اتحادیه، بلکه با منش اسلاف  سارکوزی نیز فرق می‌کرد. مقاله ذیل نحوه عملکرد فرانسه در قبال تحولات را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها