نظریه دیون منفور، بدهی‌‌های عراق و غرامات ‏جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عراق پس از سقوط رژیم صدام به یکی از بدهکارترین کشورهای دنیا تبدیل شده بود. بحران دیون این کشور، پای دکترین دیون منفور را به مباحث حقوقی و مالی بین‌المللی باز کرده است. برخی محافل تلاش کرده‌اند دیون عراق را در قالب دکترین دیون منفور ارزیابی نموده و آنها را غیرمشروع معرفی کنند. در نوشتار حاضر چارچوب نظری و تاریخی دکترین دیون منفور بررسی و ادبیات موجود درخصوص چگونگی نسبت‌دادن این دکترین به دیون عراق معرفی شده است. از آنجا که بعضاً تلاش شده غراماتی که کشور عراق باید به دلیل تجاوز هشت‌ساله به جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید در قالب دکترین مذکور قرار داده شود، دلایلی بر بی‌پایه‌بودن این‌گونه ادعاها ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها