اصول و محورهای بنیادین استراتژی انرژی چین ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چین کشوری بزرگ و پرجمعیت در آسیای جنوب شرقی است که تامین و امنیت انرژی مهم‏ترین عامل رشد اقتصادی و در نتیجه امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن محسوب می‏شود. رهبران این کشور طی دهه‏های گذشته، به خوبی اهمیت رشد و توسعه اقتصادی در امنیت اقتصادی و سیاسی کشورشان را درک نموده‏اند؛ به همین دلیل تمامی تمرکز خود را بر این موضوع قرار داده‏اند. در نتیجه عملی‏شدن این نگرش، اقتصاد چین طی چند دهه‏ گذشته رشدی نزدیک به 10 درصد داشته است که این مسأله مهم‏ترین عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور بوده است. از طرف دیگر، حفظ این میزان رشد اقتصادی به شدت به تضمین امنیت انرژی بستگی دارد، به شکلی که هرگونه خلل در عرصه انرژی، نه تنها رشد اقتصادی چین را متوقف می‏سازد، بلکه این کشور را با بحران‏های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه می‏گرداند. به همین دلیل، حفظ امنیت انرژی از جمله مهم‏ترین اهداف استراتژیک و همچنین اولویت‏های سیاست خارجی چین محسوب می‏شود. در این راستا، دولت چین برای افزایش امنیت انرژی سیاست‏هایی را در عرصه داخلی و بین‏المللی در اولویت قرار داده است. این سیاست‏ها شامل متنوع‏سازی منابع سوخت، تمرکز بر تولیدات داخلی انرژی، تاکید بر کارایی و بهره‏وری، ایجاد ذخایر راهبردی و سرمایه‏گذاری در تمامی مناطق و کشورهای نفت‏خیز می‏گردد. هدف مقاله حاضر ارزیابی این سیاست‏ها و اقدامات دولت چین در راستای عملی نمودن آن‌ها می‏باشد.

کلیدواژه‌ها