رمقایسه تطبیقی استقلال جمهوری‌های خودمختار ‏آبخازیا و اوستیای جنوبی با استقلال کوزوو ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

وقوع درگیری نظامی میان روسیه و گرجستان موجب گردید که مدویدف رئیس جمهور روسیه با امضای فرمانی استقلال دو جمهوری آبخازیا و اوستیای جنوبی از خاک گرجستان را اعلام نماید. استقلال این دو جمهوری هر چند پس از بحران اخیر در قفقاز محقق گردیده ولی آن را می‌باید ادامه همان روندی دانست که با استقلال کوزوو و با حمایت مستقیم آمریکا صورت پذیرفت. استقلال کوزوو و به‌ویژه دو جمهوری مذکور را می‌بایست در چارچوب تنش‌های اخیر و به عبارتی جنگ سرد جدید بین روسیه و آمریکا جستجو نمود. بازی جدیدی که در نتیجه رقابت این دو کشور درگرفته ضمن آنکه یک پدیده نادر به‌شمار می‌رود، پایان کار نبوده و تبعات فراوانی در سطوح مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برجای خواهد گذاشت که حتی عواقب آن دامن این قدرت‌ها به‌ویژه روسیه را نیز در آینده خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها