موافقت‌نامه امنیتی بغداد - واشنگتن ‏ ‏ رفتارشناسی آمریکا در عراق جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پس ازحمله آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام، نحوه اداره این کشور مهمترین دغدغه آمریکا، انگلیس و عراق بود.  مردم عراق با تنفر از پدیده اشغالگری ضمن ابراز خرسندی از سقوط صدام، به سردی با اشغالگران برخورد کردند و از همراهی با اهداف آنان سرباز زدند.  مسئله عراق کماکان در مرکزیت سیاست خارجی آمریکا قراردارد و بر چگونگی دیدگاه ایالات متحده درمنطقه و سراسر جهان تاثیرگذار است .  تحولات عراق جدید نه تنها روابط خارجی و اوضاع سیاسی- امنیتی این کشور را متاثر ساخته است بلکه تاثیر شگرفی بر کشورهای منطقه، نظام بین‌الملل و کاهش  نقش هژمونیک  ایالات متحده  گذاشته است.  در نتیجه ایالات متحده  اکنون یکی از مشکل‌ترین و مهمترین چالش‌های خود را در دهه‌های اخیر در این منطقه تجربه می‌کند.  الگوی رفتاری آمریکا در تحولات عراق جدید، مبتنی بر مداخله‌گرایی، هژمونیک‌گرایی، یکجانبه‌گرایی، مبارزه با تروریسم و جنگ پیش‌دستانه می‌باشد.  ماه‌ها قبل از اشغال عراق، مقامات نظامی مدعی بودند که با برنامه‌ریزی دقیقی وارد عراق شده‌اند و از اجرای برنامه‌های کلان مانند فرایند دولت‌سازی تا خرد همانند جمع‌آوری زباله‌های شهر بغداد از آمادگی کامل برخوردارند.  اما عملاً اشغال‌گران  با سردرگمی و بی‌برنامگی عجیبی مواجه شدند که برخی از فرماندهان نظامی، در مقام توجیه، پیروزی زود هنگام در عراق را عامل آن دانستند.  در این مقاله با مروری بر رفتار آمریکا در عراق جدید، اهداف و ابعاد مختلف موافقت‌نامه امنیتی بغداد-  واشنگتن واکاوی شده است.  

کلیدواژه‌ها